Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики викладання іноземних мов

1.  Розвиваючий аспект навчання іноземних мов

2.              Естетичне виховання учнів на уроках іноземних мов

3.              Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах (початковий/ середній/ старший ступінь навчання)

4.              Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням

5.              Удосконалення вимови на середньому і старшому ступенях оволодіння усним мовленням

6.              Різні способи ознайомлення учнів з граматичним матеріалом

7.              Підсистема вправ для формування граматичних навичок говоріння і письма

8.              Різні способи організації і презентації граматичного матеріалу в підручниках з іноземної мови

9.              Різні способи семантизації лексики

10.       Використання різних видів наочності у навчанні лексичного матеріалу

11.       Підсистема вправ для формування лексичних навичок говоріння і письма

12.       Підсистема вправ для формування лексичних навичок аудіювання і читання

13.       Шляхи формування потенціального словника учнів

14.       Особливості навчання аудіювання на початковому/ середньому/ старшому ступені

15.       Вправи для формування діалогічних умінь учнів середньої школи

16.       Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення

17.       Використання опор у процесі навчання діалогічного мовлення

18.       Вправи для формування монологічних умінь учнів середньої школи

19.       Використання опор у процесі навчання монологічного мовлення на початковому/ середньому/ старшому ступені

20.  Навчання монологічного мовлення в .. .кл. за темою «...»

21.  Особливості навчання техніки читання іноземною мовою на початковому ступені

22.  Використання наочності для навчання техніки читання

23.  Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності на початковому/ середньому/ старшому ступені

24.  Робота з газетою на уроці іноземної мови

25.  Читання як засіб навчання інших видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів

26.  Письмо як мета і засіб навчання іноземної мови

27.  Вправи для навчання орфографії

28.  Навчання писемного мовлення у .. .класі

29.  Організація поточного контролю на уроках іноземної мови

30.  Тестовий контроль у навчанні іноземної мов

31.  Виховний/ розвиваючий/ освітній потенціал уроку іноземної мови

32.  Структурні компоненти уроку іноземної мови

33.  Гра як засіб інтенсифікації навчання іноземних мов

34.  Мовні ігри для навчання французької/ німецької/ італійської/ іспанської мови

35.  Ігрові фонетичні/ граматичні/ лексичні/ орфографічні вправи

36.  Робота з поетичним текстом на уроці іноземної мови

37.  Використання пісенного матеріалу у навчанні іноземних мов

38.  Зорові опори у навчанні іноземних мов

39.  Психологічні і методичні основи раннього навчання іноземних мов

40.  Уроки іноземної мови у початковій школі

41.  Навчання іноземної мови у дитячому садку

42.  Розвиток індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів засобами іноземної мови

43.       Навчання іноземної мови на середньому ступені

44.  Навчання іноземної мови на старшому ступені

Ви тут: Головна Тематика курсових робіт з МІМ