Тематика курсових робіт

шаблоны joomla 3.0
рок
eve online
Категорія: Без категорії
Перегляди: 735
 1. Історичні та лінгвістичні умови вживання та функціонування запитального речення у сучасній іноземній мові.
 2. Особливості розвитку фонетичної системи староіноземної мови.
 3. Особливості становлення класичної іноз. мови.
 4. Основні тенденції розвитку сучасної іноз. мови.
 5. Особливості префіксальної деривації у іноз. мові.
 6. Особливості суфіксальної деривації у іноз. мові.
 7. Фразеологізми та шляхи їх утворення в сучасній іноз. мові.
 8. Особливості вживання фразеологічних виразів у іноземних періодичних виданнях.
 9. Лексико-граматичні особливості публіцистичних текстів.
 10. Лексико-граматичні особливості офіційних документів.
 11. Неологізми та їх вживання в засобах масової інформації.
 12. Особливості функціонування англо-американських запозичень у іноз.мові.
 13. Структура і граматичні особливості фразеологізмів у іноз.мові.
 14. Комунікативний аспект прийменників у іноз.мові.
 15. Артикль, особливості їх вживання та перекладу у іноз.мові.
 16. Особливості вживання  іншомовних запозичень в іноз.мові.
 17. Пасивна форма дієслів у порівняльному аспекті в іноземній та рідній мовах.
 18. Особливості вживання модальних дієслів та модальних зворотів в сучасній іноземній мові.
 19. Особливості структури складнопідрядного речення в сучасній іноз.мові.
 20. Особливості вживання умовного способу в іноземних періодичних виданнях.
 21. Наголос та особливості його вживання в сучасній іноз. мові.
 22. Лінгвістичні засоби вираження множини іменників в сучасній іноз.мові.
 23. Семантичні особливості вживання безособових форм дієслів в сучасній іноз.мові.
 24. Особливості утворення та вживання часових форм умовного способу в сучасній іноз. мові.
 25. Особливості функціонування артиклів в сучасній іноз.мові.
 26. Особливості вживання герундія в сучасній іноз.мові.
 27. Часові форми дійсного способу та особливості їх вживання в сучасній іноземній мові.
 28. Прислів»я як засіб вираження ментальності народу (іспанського, французького, німецького, італійського)
 29. Особливості вживання дієслів в сучасній іноземній мові через призму часових форм.
 30. Семантичні та лексичні особливості інфінітива та інфінітивних зворотів в сучасній іноз. мові.
языковые курсы
wow портал
бытовая техника